'Datalek bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant Veroorzaakt Verwarring

Heerle, 3 mei 2024


Een administratieve blunder door de Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft een bewoner van Camping Herelse Heide de stuipen op het lijf gejaagd. Een onbedoeld ontvangen procesverbaal van doorzoeking onthulde een misplaatste huiszoeking en een reeks justitiële vergissingen en slordigheden.

Op vrijdagmiddag haalde ik, Michel de Brouwer, mijn post op en trof tot mijn verbazing een procesverbaal aan dat gericht was "Aan de bewoner(s) van dit perceel". Het adres en de toevoeging wezen op mijn chalet. Het procesverbaal, gedateerd op 23 april 2024, betrof een gedetailleerd verslag van een huiszoeking die op 28 februari 2024 om 06:41 had plaatsgevonden. Later herinnerde ik me dat het mijn overbuurman betrof, die aangehouden was op verdenking van ladingdiefstal.

Het procesverbaal stond vol met gevoelige informatie, zoals het parketnummer, informatie over de verdachte, en een lijst met in beslag genomen goederen waaronder IMEI-nummers. Er is dus sprake van een enorm datalek, en ik voelde de verantwoordelijkheid om dit te melden bij de rechtbank.

In een gesprek met de Rechter-Commissaris van de rechtbank stelde zij dat het foutieve adres was ingevoerd bij de vordering van het huiszoekingsbevel, wat later ook gecorrigeerd werd in het procesverbaal van bevindingen. "Als wij een afschrift van het procesverbaal toezenden aan de bewoner, dan houden we het adres aan van de vordering en daar is het misgegaan,” aldus de Rechter-Commissaris.

Zowel dit procesverbaal van de doorzoeking als het gecorrigeerde procesverbaal van bevindingen zijn opgenomen in het procesdossier. Dit roept vragen op over hoe dergelijke fouten nog steeds voorkomen en wat dit betekent voor de betrouwbaarheid van het juridische systeem.

De rechter-commissaris is ervan overtuigd dat, ondanks dat zowel op de vordering als op het huiszoekingsbevel zelf een foutief adres vermeld stond, er sprake was van een schrijffout en dat er geen sprake is van een vormfout. Deze administratieve fout zou niet kunnen leiden tot een 359A-verweer, een verweer waarbij de zaak geseponeerd zou kunnen worden of waarbij de verdachte een strafvermindering zou kunnen krijgen.

Bij de advocaat van de verdachte is navraag gedaan over de foutieve toevoeging op het procesverbaal van doorzoeking: “Als daar toestemming is afgegeven voor uw adres en ze gaan zoeken bij mijn cliënt zijn adres dan zou dat tot de conclusie kunnen leiden dat de doorzoeking op het adres van mijn cliënt niet rechtmatig is geweest.” Hij voegde eraan toe: “Wat zij daar wel hebben gevonden mag je dan niet als bewijs gebruiken.”

Als journalist, filmmaker en drone-operator heb ik veel te maken met het waarborgen van privacy. Hoe kan de burger vertrouwen hebben in een systeem waar dergelijke fouten mogelijk zijn? Wat kan er gedaan worden om herhaling te voorkomen?

Volgens de rechter-commissaris is er een speciale afdeling bij de rechtbank die dit soort zaken behandelt, maar dit is de eerste keer dat een datalek van deze omvang haar heeft getroffen en zij heeft melding gedaan bij de AVG Specialist en de desbetreffende afdeling zal dit verder oppakken.

Gezien de ernst van het datalek is de rechter-commissaris persoonlijk samen met de griffier het document vroeg in de ochtend komen ophalen. Uitgezonderd van de geredigeerde versie, waar persoonsgegevens en gegevens over de in beslag genomen goederen verwijderd zijn.

Gezien mijn persoonlijk belang omdat ik onderwerp ben van dit incident en om de onafhankelijkheid en journalistieke intergriteit te waarborgen, heeft Hessel de Ree van BN de Stem een eigen onderzoek gedaan en de persvoorlichter van de rechtbank. De rechtbank bevestigt dat het procesverbaal naar het verkeerde adres is gestuurd en dat dit niet had mogen gebeuren. Ze zeggen dit incident serieus te nemen en zullen de datalekprocedure voor gerechten volgen. Daar zal de rechtbank dit met bij de Autoriteit Persoonsgegevens melden. Zie ook het artikel van BN Stem.

Voor mij ligt de vraag ten grondslag: Welke stappen gaat de rechtbank nemen om de privacy van burgers, zoals die van mijn overbuurman en mij, alsmede de integriteit van justitiële procedures te waarborgen?

Michel de Brouwer – Journalist bij ‘Is It Magic?’

Artikel van BN de Stem:
https://www.bndestem.nl/roosendaal/michel-uit-heerle-krijgt-brief-over-inval-in-zijn-woning-maar-weet-van-niets-van-schrik-kukelde-ik-zowat-van-mijn-stoel~ae6fd2aa/

Zie ook artikel over de huiszoeking van de Roosendaalse Bode:
https://www.internetbode.nl/roosendaal/411772/man-uit-heerle-aangehouden-na-ladingdiefstellen-moerdijk-scha

Brief over politieinval belandt bij buurman