In de Schaduw van Weleer

Een hedendaags bordspel over Nederlands verzet brengt de grimmige sfeer van 1942 tot leven


Begin september 2021 gaan wij een heel mooi project draaien over de Tweede Wereldoorlog. Wij zijn een kleinschalig, maar zeer gepassioneerd productieteam bestaande uit mensen met diverse disciplines van creatieve, artistieke en technische aard, met een liefde voor de historie en oog voor educatie. Een hele mond vol. Hoe zijn wij bij elkaar gekomen? De Corona Crisis heeft ons in de loop van de tijd samengebracht. We zochten allemaal een uitlaatklep om onze creativiteit te uiten en vonden stap voor stap aansluiting bij elkaar. Onder andere ontstond zo 'Is it Magic? En ja, als je dan zoveel creatieve talenten bij elkaar ziet komen, ontstaan er magische ideeën, vandaar de naam 'Is it Magic?'.

Z o ontstond ook het idee om aan dit mooie filmproject te beginnen met de naam "In de schaduw van weleer”. Vanwaar deze naam?

Het filmproject volgt de verpleegster Esther in WO II. Zij is een boerendochter welke gaat werken in een door de Duitsers bezet stadsziekenhuis. Later wordt bekend dat zij Joods is en dat zij het leven redt van een Duits officier. Als haar afkomst hem duidelijk wordt, neemt hij haar heldendaad niet in dank af, maar ondanks dit hartverscheurende conflict bewijst het verloop van de film dat de liefde de afwijzing door afkomst in de ruimste zin van het woord overwint. Maar het is niet alleen het verleden dat dit ervaart... Tot zover de synopsis van de kern van de film. Maar we hadden het ook over educatie.

Een historicus die zich bij ons team heeft aangesloten, is een interactief, educatief spel aan het ontwikkelen: ‘Nederlands verzet: Oranje Zal Overwinnen'. Het wordt zowel een fysiek bordspel als een interactieve computergame. In dit spel wordt de speler uitgedaagd om zich in te zetten voor het verzet. Ook worden hier bijzondere verzetshelden in beeld gebracht, zoals Anton de Kom, een zeer belangrijk, maar onderbelicht persoon in de geschiedenis.

Het spel heeft zoveel raakvlakken met de film dat wij als productieteam hebben besloten deze twee projecten met elkaar te verweven. Door de speciaal ontwikkelde filmtechnieken zal het er heel mooi en geloofwaardig uit komen te zien. Met name geloofwaardigheid is voor ons essentieel, daar wij respectvol over een beladen en kwetsbare periode als de Tweede Wereldoorlog willen vertellen en hierbij niemand tekort willen doen of willen kwetsen.